Education Resources

/

Nepali

तथ्य जानकरीहरु

अहिलेलाई सामाग्रीहरु उपलब्ध छैन – कृपया अंग्रेजी वा फ्रेन्च पृष्ठहरु  हेर्नुहोस  

तन्नेरिहरुकालागि तथ्य जानकारीहरु

 अहिलेलाई सामाग्रीहरु उपलब्ध छैन – कृपया अंग्रेजी वा फ्रेन्च पृष्ठहरु  हेर्नुहोस

बच्चा तथा युवा का लागि अन्य सामाग्रीहरु

मोसेका र उसका साथीहरु

श्रोत : डा. मर्ग्युरित डे क्लार्क, लिपा र बिजो लोम्बोतो इतोफो, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो

अन्य समाग्रीहरु को लागि कृपया अंग्रेजी वा फ्रेन्च पृष्ठहरु  हेर्नुहोस

अभिभाबकको मार्गदर्सक

अहिलेलाई सामाग्रीहरु उपलब्ध छैन – कृपया अंग्रेजी वा फ्रेन्च पृष्ठहरु  हेर्नुहोस

डीभीडी / भिडियो हरु

लाईफ फोर अ चैल्ड” यू ट्युब च्यानल मा विभिन्न भिडियोहरु छन

प्रोफेसर बुम्ब्लेबी को गाइड टू टाइप वन डाईबिटिज 

स्वास्थ्यकर्मी का शैक्षिक सामाग्रीहरु

कृपया अंग्रेजी वा फ्रेन्च पृष्ठहरु  हेर्नुहोस

Multilingual resources

DKA prevention campaign

Guidelines & other resources

Education bulletins